Hội thảo “Đào tạo theo định hướng ứng dụng tại trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vinh – thực trạng và giải pháp”.
19/12/2021 22:28
Ngày 18/12/2021, trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vinh đã tổ chức Hội thảo “Đào tạo theo định hướng ứng dụng tại trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vinh – thực trạng và giải pháp”.
Hội thảo “Đào tạo theo định hướng ứng dụng tại trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vinh – thực trạng và giải pháp”.

   Tham dự Hội thảo về phía khách mời có: đồng chí Trần Quốc Thành – Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Nghệ An.

       Về phía trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vinh có: TS. Thái Anh Tuấn - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Trường, TS. Phạm Hữu Truyền – Phó Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Nhà trường; TS. Cao Danh Chính - Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Hiệu trưởng; TS. Thái Hữu Nguyên - Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Hiệu trưởng; TS. Lê Khắc Bình – Trưởng Phòng KH và HTQT; các đồng chí là Trưởng, Phó các đơn vị trong toàn Trường cùng các nhà khoa học, cán bộ, giảng viên có bài tham luận tham gia Hội thảo và những người quan tâm đến vấn đề Hội thảo.

       Phát biểu điều hành Hội thảo, TS. Phạm Hữu Truyền nhấn mạnh tầm quan trọng của chất lượng đào tạo đối với một cơ sở giáo dục. Nhà trường đã xác định việc đào tạo theo định hướng ứng dụng là kim chỉ nam trong quá trình phát triển, là nhiệm vụ trọng tâm trong xây dựng chương trình, tổ chức đào tạo... Tổ chức Hội thảo “Đào tạo theo định hướng ứng dụng tại trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vinh – thực trạng và giải pháp” nhằm tạo điều kiện cho các nhà khoa học, các thầy cô giáo nghiên cứu, trao đổi, thảo luận và đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng đào tạo và nghiên cứu khoa học của Nhà trường, đáp ứng yêu cầu giáo dục đào tạo trong bối cảnh mới.

      Ban Tổ chức Hội thảo đã nhận được rất nhiều bài viết tham gia của các nhà khoa học và cán bộ, giảng viên ở các đơn vị trong toàn trường. Nội dung của các bài viết khá phong phú, đa dạng, bàn đến hầu hết mọi vấn đề của đào tạo theo định hướng ứng dụng từ thực trạng đến giải pháp, từ lý thuyết đến thực tiễn, từ đào tạo đến bồi dưỡng, từ quản lí đến giảng dạy, từ những vấn đề khái quát đến những bài học cụ thể, từ kinh nghiệm được đúc kết đến những ý tưởng đang cần thể nghiệm... Từ các bài viết, Ban Tổ chức đã lựa chọn 39 bài viết để đăng trong Kỷ yếu hội thảo.

      Trong khuôn khổ Hội thảo, các đại biểu được nghe và thảo luận 06 bài tham luận của các tác giả như: Các nguồn lực ảnh hưởng đến chất lượng đào tạo theo định hướng ứng dụng tại trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vinh – TS. Thái Anh Tuấn; Phát triển chương trình đào tạo trên cơ sở đáp ứng mục tiêu và chuẩn đầu ra của người học – TS. Võ Tiến Trung; Định hướng chuyển đổi số trong tiến trình phát triển, hội nhập của trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vinh – TS. Lê Khắc Bình; Một số giải pháp khuyến khích hoạt động nghiên cứu khoa học cho sinh viên ngành công nghệ ô tô tại trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vinh; Nâng cao chất lượng kiểm tra, đánh giá các học phần tích hợp tại khoa Điện - trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vinh.

      Sau khi nghe các bài tham luận và ý kiến của các đại biểu, đồng chí Trần Quốc Thành bày tỏ Sở Khoa học và Công nghệ Nghệ An đánh giá cao những kết quả đào tạo và nghiên cứu khoa học mà Nhà trường đã đạt được trong những năm vừa qua. Đồng chí khẳng định Sở Khoa học và Công nghệ Nghệ An sẽ có những chính sách hỗ trợ cũng như tổ chức các hoạt động phối hợp thiết thực với Nhà trường để góp phần thúc đẩy công tác nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ của Nhà trường ngày càng phát triển.

     Hội thảo “Đào tạo theo định hướng ứng dụng tại trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vinh – thực trạng và giải pháp” đã diễn ra thành công tốt đẹp. Hội thảo đã trở thành một diễn đàn để các nhà khoa học, các giảng viên chia sẻ, thảo luận và đưa ra các giải pháp trong việc tổ chức đào tạo theo hướng ứng dụng và cũng là nơi để cán bộ, giảng viên nhận thức về vai trò, trách nhiệm của mình trong công tác giảng dạy theo định hướng ứng dụng nhằm nâng cao chất lượng đào tạo, nghiên cứu khoa học của Nhà trường trong những năm tiếp theo.

Một số hình ảnh tiêu biểu.