Hội nghị chuyên đề phòng, chống tham nhũng cho sinh viên năm 2023
11/11/2023 16:52
Thực hiện chương trình công tác năm 2023 của Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vinh về việc tổ chức các hoạt động ngoại khóa về phòng, chống tham nhũng cho sinh viên.
Hội nghị chuyên đề phòng, chống tham nhũng cho sinh viên năm 2023

     Nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm và xây dựng thái độ, ý thức tự giác, tích cực trong đấu tranh phòng chống tham nhũng cho sinh viên và truyền tải kịp thời những thông tin, nội dung tuyên truyền phòng chống tham nhũng trong sinh viên toàn trường qua đó góp phần tạo ra phong trào sâu rộng nhằm đấu tranh phòng, chống tham nhũng hiệu quả, từng bước hình thành văn hoá chống tham nhũng.

    Ngày 11.11.2023, Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vinh đã tổ chức Hội nghị chuyên đề phòng, chống tham nhũng cho sinh viên năm 2023.

      Tham dự khai mạc và báo cáo chuyên đề có thấy giáo Thạc sỹ Nguyễn Công An – Trưởng khoa Lý luận chính trị; thầy giáo Thạc sỹ Phan Xuân Thạch - Trưởng phòng Công tác sinh viên; cô giáo Thạc sỹ Lê Việt Hà – Giảng viên Khoa Lý luận Chính trị, cô giáo Thạc sỹ Đinh Nga Phượng - Giảng viên Khoa Lý luận Chính trị và hơn 300 em sinh viên tiêu biểu là cán bộ đoàn – hội, cán bộ lớp.

     Tổ chức Hội nghị Báo cáo chuyên đề tuyên truyền về Phòng chống tham nhũng tập trung các nội dung sau:

    - Tìm hiểu pháp luật về Phòng chống tham nhũng trong sinh viên nhà trường

    - Tăng cường công tác phòng, chống tham nhũng để giữ vững niềm tin của nhân dân đối với Đảng trong giai đoạn hiện nay.

    - Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ chí Minh về thực hiện chống tham nhũng, lãng phí.

    Đây là chương trình được đưa vào thực hiện thường kỳ và có hiệu quả rõ rệt trong truyên truyền, nâng cao nhận thức trong sinh viên về Phòng, chống tham nhũng.


Trung tâm Thông tin - Thư viện