Bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm dạy nghề: Bồi dưỡng, đánh giá, cấp chứng chỉ Nghiệp vụ sư phạm bậc 1, 2 chuẩn quốc tế (1106); Bồi dưỡng NVSP cho giảng viên trong các cơ sở giáo dục đại học; NVSP cho nhà giáo dạy trình độ sơ cấp, trung cấp, cao đẳng; Bồi dưỡng nâng cao kỹ năng dạy học tích hợp cho giáo viên dạy nghề; Bồi dưỡng kỹ năng dạy học cho giáo viên và người dạy nghề cho lao động nông thôn; Bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý cho cán bộ quản lý giáo dục nghề nghiệp; Bồi dưỡng Kiến thức kinh doanh và khởi sự doanh nghiệp; Đổi mới phương pháp dạy học kỹ thuật nghề nghiệp theo tiếp cận năng lực thực hiện.

Bồi dưỡng, đánh giá kỹ năng nghề quốc gia: Bậc trình độ đánh giá 1, 2, 3 với các nghề: Công nghệ ô tô, Cắt gọt kim loại trên máy CNC, Hàn, Điện công nghiệp, Điện tử công nghiệp, Chế tạo thiết bị cơ khí, Quản trị máy tính, Công nghệ thông tin (ứng dụng phần mềm).

Bồi dưỡng, đánh giá cấp chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin: theo Chuẩn kỹ năng sử dụng CNTT quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông; theo Thông tư liên tịch số 17/2016/TTLT-BGDĐT-BTTTT quy định về tổ chức thi và cấp chứng chỉ ứng dụng CNTT.

Bồi dưỡng, đánh giá cấp chứng chỉ tin học quốc tế ICDL: Chứng chỉ ICDL Profile Certificate của tổ chức ECDL/ICDL Foundation (gồm 05 mô-đun Computer Essentials, Online Essentials, Word Processing, Spreadsheets, Presentation) đáp ứng chuẩn kỹ năng sử dụng CNTT cơ bản quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông.

Bồi dưỡng, đánh giá cấp chứng chỉ đào tạo thường xuyên (ngắn hạn): Tổ chức thực hiện cho tất cả các ngành, nghề đang tổ chức đào tạo tại trường.

Địa chỉ liên hệ: TRUNG TÂM ĐÀO TẠO - BỒI DƯỠNG

Tòa nhà 11 tầng – Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vinh – Số 117, Đường Nguyễn Viết Xuân, Phường Hưng Dũng, Thành phố Vinh, Tỉnh Nghệ An.

Điện thoại: 02383.564.709 - 0947653842 - 0983313424

Email: trungtamdtbdktv@gmail.com

Facebook: https://www.facebook.com/ttbdktv/