12-05-2018

I. Các ngành tuyển sinh.

TT

Ngành đào tạo

Mã ngành

Chỉ tiêu

Tổ hợp môn xét tuyển

1

Quản trị nhân lực

7340404

60

A00 (Toán, Vật lý, Hóa học);

    A01 (Toán, Vật lý, Tiếng Anh);

        D01 (Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh);

    B00 (Toán, Hóa học, Sinh học).

 

2

Sư phạm công nghệ

7140246

60

II. Hình thức tuyển sinh hệ đại học, cao đẳng chính quy

1. Đối tượng tuyển sinh

- Học sinh đã tốt nghiệp THPT hoặc tương đương.

- Có đủ sức khoẻ để học tập theo quy định hiện hành.

2. Phạm vi tuyển sinh: Tuyển sinh trong cả nước.

3. Phương thức tuyển sinh: tuyển sinh theo 2 phương thức:

- Xét tuyển theo kết quả thi Trung học phổ thông Quốc gia.

- Xét tuyển theo kết quả học tập Trung học phổ thông.

4. Cách thức xét tuyển

Cách tính điểm xét tuyển:

-  Điểm xét tuyển theo kết quả thi THPT quốc gia = Tổng điểm ba môn theo tổ hợp môn xét tuyển + Điểm ưu tiên.

-  Điểm xét tuyển theo kết quả học tập THPT = Điểm học tập x 3 + Điểm ưu tiên.

Trong đó:

Điểm học tập được tính theo một trong hai cách sau:

* Cách 1: Điểm học tập là điểm trung bình 5 học kỳ (Học kỳ 1, học kỳ 2 lớp 10; Học kỳ 1, học kỳ 2 lớp 11; Học kỳ 1 lớp 12) theo tổ hợp môn xét tuyển.

* Cách 2. Điểm học tập là điểm trung bình năm lớp 12 theo tổ hợp môn xét tuyển.

Điểm học tập làm tròn đến 1 chữ số thập phân.

Điểm ưu tiên: là tổng điểm ưu tiên theo khu vực và đối tượng (theo Quy chế tuyển sinh hiện hành).

5. Tiêu chí xét tuyển

- Xét tuyển theo kết quả thi Trung học phổ thông Quốc gia: Tổng điểm ba môn theo tổ hợp môn xét tuyển đạt từ 15.0 điểm trở lên (bao gồm cả điểm ưu tiên).

- Xét tuyển theo kết quả học tập Trung học phổ thông: Điểm học tập từ 6.0 trở lên.

Nhà trường xét tuyển theo ngành; cùng một ngành đăng ký xét tuyển, các tổ hợp môn xét tuyển được xét ngang nhau;

Xét tuyển theo điểm xét tuyển của thí sinh đăng ký từ cao xuống thấp cho đến khi hết chỉ tiêu. Nếu các thí sinh có điểm xét tuyển giống nhau thì thí sinh có điểm Toán lớn hơn sẽ được ưu tiên trúng tuyển.

Thí sinh không trúng tuyển ngành mình đã đăng ký, được xét tuyển vào các ngành khác hoặc hệ đào tạo khác mà thí sinh đã đăng ký trong hồ sơ xét tuyển (theo thứ tự ưu tiên).

6. Thời gian tuyển sinh

- Xét tuyển theo kết quả thi Trung học phổ thông quốc gia: theo quy  định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

- Xét tuyển theo kết quả học tập THPT: Thời gian nhận hồ sơ và xét tuyển chia thành nhiều đợt như sau, cho đến khi đủ chỉ tiêu:

Đợt

Thời gian nhận hồ sơ xét tuyển

1

Từ 20/03/2018 đến 20/04/2018

2

Từ 21/04/2018 đến 30/06/2018

3

Từ 01/07/2018 đến 18/07/2018

4

Từ 19/07/2018 đến 29/07/2018

5

Từ 30/07/2018 đến 10/08/2018

6

Từ 11/08/2018 đến 21/08/2018

7

Từ 22/08/2018 đến 01/09/2018

8

Từ 02/09/2018 đến 12/09/2018

9

Từ 13/09/2018 đến 30/09/2018

10

Từ 01/10/2018 đến 30/10/2018

11

Từ 01/11/2018 đến 15/12/2018

7. Phương thức đăng ký xét tuyển và hồ sơ xét tuyển:

-  Phương thức đăng ký xét tuyển: Thí sinh nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển trực tiếp hoặc gửi qua đường Bưu điện cho Nhà trường hoặc đăng ký xét tuyển trực tuyến tại trang web: www.vuted.edu.vn.

- Hồ sơ xét tuyển theo kết quả thi THPT quốc gia theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

- Hồ sơ xét tuyển theo kết quả học tập THPT (học bạ) bao gồm:

+ Phiếu đăng ký xét tuyển (theo mẫu, có thể tải từ Website của Nhà trường).

+ Học bạ THPT (phô tô công chứng).

+ Bằng tốt nghiệp hoặc Giấy chứng nhận tốt nghiệp THPT tạm thời (bản phô tô công chứng đối với những thí sinh chưa có Bằng tốt nghiệp hoặc Giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời sẽ nộp bổ sung sau ngày 30/7/2018; xét tuyển sau khi thí sinh nộp bản phô tô công chứng Bằng tốt nghiệp hoặc Giấy chứng nhận tốt nghiệp).

+ Các giấy tờ chứng nhận ưu tiên (nếu có).

+ 01 Phong bì ghi rõ họ tên, số điện thoại, địa chỉ của người nhận.

-  Lệ phí xét tuyển: 30.000đồng/hồ sơ.

8. Thông tin liên hệ:

Bộ phận tuyển sinh, Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vinh,

Số 117, Đường Nguyễn Viết Xuân - Phường Hưng Dũng - Thành phố Vinh - Nghệ An.

Điện thoại: 02383.833.002; Hotline: 0979.681.724

E-mail: tuyensinh@vute.edu.vn

Website: www.vuted.edu.vn; tuyensinh.vuted.edu.vn

Nơi nhận:

      - Bộ GD&ĐT (để báo cáo);

     - Bộ LĐTB&XH (để báo cáo);

     - Ban giám hiệu (để chỉ đạo);

      - Các đơn vị trong toàn trường;

      - Trang Web Nhà trường;

    - Lưu: VT, ĐT.
                      

KT.HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

 

(đã ký) 

 

TS. Phạm Hữu Truyền

 

Tin tuyển sinh

Thông tin tuyển dụng

Danh mục ngành nghề

Khoa Công nghệ Thông tin - Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vinh...

Nghiên cứu khoa học

Tối 31/5/2018, tại trường Đại học Công nghiệp Vinh, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức Lễ trao giải cuộc thi "Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo" năm 2018....

Top