22-05-2018


BỘ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH & XÃ HỘI
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SPKT VINH

 

Số: 159/CV-ĐHSPKTV

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

    Nghệ An, ngày 02  tháng 5  năm 2018

                                     
 
 

THÔNG BÁO 
Về việc Tổ chức  đánh giá Kỹ năng nghề Quốc gia năm 2018

 
 

        Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vinh được Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội cho phép tổ chức kỳ đánh giá kỹ năng nghề theo tiêu chuẩn kỹ năng nghề quốc gia cho các học sinh Trung cấp nghề, Cao đẳng nghề mới tốt nghiệp, người lao động và giáo viên các trường Trung cấp nghề, Cao đẳng nghề và Trung tâm dạy nghề. Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vinh thông báo tổ chức kỳ đánh giá kỹ năng nghề quốc gia đợt 1, tháng 6 năm 2018 như sau:

 
I. NGHỀ ĐÁNH GIÁ:   Công nghệ ô tô: 30 -50 thí sinh
 
II. TRÌNH ĐỘ KỸ NĂNG NGHỀ ĐÁNH GIÁ: Bậc 2/5
 
III. ĐỐI TƯỢNG THÍ SINH DỰ THI 

Theo quy định tại Mục 3, Điệu 16, Khoản 2 Nghị định 31/2015/NĐ-CP ngày 24/3/2015 của Thủ tướng Chính phủ, thí sinh đăng ký dự thi trình độ kỹ năng nghề bậc 2/5 phải có ít nhất một trong các điều kiện sau đây: 
- Có chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia bậc 1 hoặc chứng chỉ sơ cấp tương ứng với nghề tham dự và có ít nhất 02 (hai) năm kinh nghiệm làm việc trong nghề kể từ khi có chứng chỉ đó;
- Học xong chương trình trung cấp (trung cấp nghề, trung cấp chuyên nghiệp) tương ứng với nghề tham dự;

- Có ít nhất 03 (ba) năm kinh nghiệm làm việc liên tục trong nghề đó.
IV. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM 
- Thời gian: 02 ngày (Dự kiến tổ chức vào ngày 16 và 17/6/2018). Thời gian cụ thể sẽ thông báo sau. 
- Địa điểm:Trung tâm đánh giá kỹ năng nghề thuộc Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vinh (Số 117, đường Nguyễn Viết Xuân, Phường Hưng Dũng, Tp. Vinh, Nghệ An). 
- Điện thoại: 02383.564.709  - Fax:0383.842.530  
Email:  trungtamknnqg@gmail.com.vn - Website: www.vuted.edu.vn
 
V. HỒ SƠ DỰ THI GỒM CÓ 
- Phiếu đăng ký (có mẫu kèm theo) tham dự kỳ đánh giá kỹ năng nghề quốc gia của người lao động có dán ảnh và ghi đầy đủ thông tin theo yêu cầu; kèm theo hai (02) ảnh nộp cho Trung tâm Đánh giá kỹ năng để làm thẻ dự thi; 
- Một (01) bản sao có công chứng một trong các loại văn bằng, chứng chỉ, giấy tờ để chứng minh điều kiện quy định tại Mục 3, Điệu 16, Khoản 2 Nghị định 31/2015/NĐ-CP ngày 24/3/2015. 
Danh sách thí sinh dự thi (lập theo mẫu đính kèm) và gửi qua Email trước ngày 10/6/2018. 
Hồ sơ dự thi gửi về Trung tâm đánh giá kỹ năng nghề thuộc Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vinh trước ngày: 10/6/2018.
Chi tiết liên hệ: 0983 313 424 (cô Thủy)
 
VI. TRÁCH NHIỆM VÀ QUYỀN LỢI CỦA THÍ SINH 
1. Trách nhiệm của thí sinh 
- Thực hiện đúng quy định về hồ sơ đăng ký tham dự, các hướng dẫn và quy định của Trung tâm đánh giá kỹ năng trong quá trình dự thi;
- Đóng kinh phí ôn tập và phí đánh giá theo quy định;
- Có mặt tại Trung tâm Đánh giá kỹ năng nghề quốc gia- Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vinh đúng thời gian quy định trong giấy báo tham dự đánh giá kỹ năng nghề để làm thủ tục dự thi, mang theo bản chính của một trong các giấy tờ chứng minh đã nộp theo quy định tại mục III của công văn này; 
- Xuất trình thẻ dự thi tại Trung tâm cho Ban giám khảo và đề nghị bổ sung hoặc điều chỉnh các sai sót về thông tin của cá nhân nếu có; 
- Nhận phòng thi, nghe Ban giám khảo phổ biến các quy định phải tuân thủ trong khi thi lý thuyết và thi thực hành. 
2. Quyền lợi của thí sinh 

- Nếu thí sinh đạt yêu cầu ở bậc trình độ kỹ năng nghề nào thì được Bộ Lao động Thương binh và Xã hội cấp chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia ở bậc trình độ đó. 
Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vinh rất mong được Quý trường, Quý cơ quan doanh nghiệp cử giáo viên, học viên và CB-NV tham dự kỳ thi đánh giá kỹ năng nghề quốc gia tổ chức tại Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vinh vào tháng 6 năm 2018.

 
 

  KT. HIỆU TRƯỞNG
PHÓ HIỆU TRƯỞNG
 
TS. Phạm Hữu Truyền

Tin tuyển sinh

Thông tin tuyển dụng

Danh mục ngành nghề

Khoa Công nghệ Thông tin - Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vinh...

Nghiên cứu khoa học

Tối 31/5/2018, tại trường Đại học Công nghiệp Vinh, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức Lễ trao giải cuộc thi "Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo" năm 2018....

Top