22-05-2018

TRƯỜNG ĐẠI HỌC
SƯ PHẠM KỸ THUẬT VINH

 


CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 
                            Nghệ An, ngày 29 tháng 3 năm 2018

 

 

BÁO CÁO

THÔNG TIN HỖ TRỢ KỲ THI THPT QUỐC GIA VÀ CÔNG TÁC

TUYỂN SINH ĐH, CĐSP, TCSP NĂM 2018

 
Ký hiệu: SKV
Tên đơn vị: Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vinh
Địa chỉ website của đơn vị: http://www.vuted.edu.vn
 

TT Họ và tên Chức danh, chức vụ Điện thoại Email
1 Cao Danh Chính Giảng viên, Trưởng phòng Đào tạo 0913.148.338 caochinhktv@gmail.com
2 Lê Thanh Tươi Giảng viên, Cán bộ tuyển sinh 0904.059.777 fredleektv@gmail.com
 

 
 

Người báo cáo
 
 
  
Lê Thanh Tươi
  KT. HIỆU TRƯỞNG
PHÓ HIỆU TRƯỞNG
 (đã ký)
   
TS. Phạm Hữu Truyền

Tin tuyển sinh

Thông tin tuyển dụng

Danh mục ngành nghề

Khoa Công nghệ Thông tin - Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vinh...

Nghiên cứu khoa học

Tối 31/5/2018, tại trường Đại học Công nghiệp Vinh, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức Lễ trao giải cuộc thi "Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo" năm 2018....

Top